Skip to content

GLEDE, LEK OG TRYGGHET

Avlyst

Kursene i vanntilvenning er AVLYST som følge av strengere smitteverntiltak i Lillestrøm kommune. Kursene vil bli satt opp igjen etter årsskiftet.

GLEDE, LEK OG TRYGGHET

Avlyst

Kursene i vanntilvenning er AVLYST som følge av strengere smitteverntiltak i Lillestrøm kommune. Kursene vil bli satt opp igjen etter årsskiftet.

Svømmeaktiviteter for barn

AIL Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming tilbyr tre kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år. Kurset er inndelt i tre nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved kursstart samt utvikling gjennom kurset.

Hvert kurs går over seks kvelder og foregår i Skjetten svømmehall på onsdager, med oppstart 11. november og avslutning 16. desember 2020.

Meld deg på i dag

Siste saker

Skjetten Svømming søker svømmeinstruktører

AIL Skjetten Sportsklubb søker svømmeinstruktører som har fylt 18 år for svømmeopplæring og andre svømmeaktiviteter for barn og unge i Skjetten svømmehall onsdager 17.00 – 19.00, samt planleggingstid. Er du
Les mer

Svømming på Skjetten i snart 50 år

Foruten svømmeopplæring og treningspartier, har Skjetten Sportsklubb (inkludert Valstad IF og Skjetten IL) helt siden 1974 lagt til rette for å kunne tilby befolkningen på Skjetten et bredt spekter av varierte lavterskelaktiviteter som morgensvømming, pensjonistsvømming, folkebad og vanngymnastikk i Skjetten svømmehall.

Befolkningen på Skjetten har gjennom alle år siden Skjetten svømmehall ble ferdigstilt i 1972, sluttet sterkt opp om svømmeaktivitetene og -idretten organisert av Skjetten Sportsklubb.

Skjetten Sportsklubb starter høsten 2020 opp med svømmeopplæring av barn og unge. Ambisjonen i årene fremover er å bygge ut tilbudet av ulike svømmeaktiviteter innenfor rammen av en breddeklubb i tråd med behovet og etterspørselen i befolkningen på Skjetten.