Skip to content

GLEDE, LEK OG TRYGGHET

Utsatt

Kursene i vanntilvenning er utsatt som følge av strengere smitteverntiltak i Lillestrøm kommune.

Les mer her

GLEDE, LEK OG TRYGGHET

Avlyst

Kursene i vanntilvenning er AVLYST som følge av strengere smitteverntiltak i Lillestrøm kommune. Kursene vil bli satt opp igjen etter årsskiftet.

Svømmeaktiviteter for barn

AIL Skjetten Sportsklubb v/ Skjetten Svømming tilbyr tre kurs i vanntilvenning tilpasset barn i alderen 6 til 11 år. Kurset er inndelt i tre nivåer med utgangspunkt i barnas ferdigheter ved kursstart samt utvikling gjennom kurset.

Hvert kurs går over seks kvelder og foregår i Skjetten svømmehall på onsdager, med oppstart 11. november og avslutning 16. desember 2020.

Meld deg på i dag

Siste saker

Covid

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak vedtok Formannskapet i Lillestrøm kommune 06. januar at det ikke lenger er lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og
Les mer

Skjetten Svømming søker svømmeinstruktører

AIL Skjetten Sportsklubb søker svømmeinstruktører som har fylt 18 år for svømmeopplæring og andre svømmeaktiviteter for barn og unge i Skjetten svømmehall onsdager 17.00 – 19.00, samt planleggingstid. Er du
Les mer

Svømming på Skjetten i snart 50 år

Foruten svømmeopplæring og treningspartier, har Skjetten Sportsklubb (inkludert Valstad IF og Skjetten IL) helt siden 1974 lagt til rette for å kunne tilby befolkningen på Skjetten et bredt spekter av varierte lavterskelaktiviteter som morgensvømming, pensjonistsvømming, folkebad og vanngymnastikk i Skjetten svømmehall.

Befolkningen på Skjetten har gjennom alle år siden Skjetten svømmehall ble ferdigstilt i 1972, sluttet sterkt opp om svømmeaktivitetene og -idretten organisert av Skjetten Sportsklubb.

Skjetten Sportsklubb starter høsten 2020 opp med svømmeopplæring av barn og unge. Ambisjonen i årene fremover er å bygge ut tilbudet av ulike svømmeaktiviteter innenfor rammen av en breddeklubb i tråd med behovet og etterspørselen i befolkningen på Skjetten.