Barn

SSK Skjetten Svømming har mange forskjellige svømmekurs for barn. Er du usikker på hvilket kurs du skal melde på gå inn på Nivåvelger'n, eller ta kontakt med svømmeskoleansvarlig. Mail: kurs@ssk.no
 
Vi tilbyr babysvømming (2mnd-2år), småbarnssvømming (2-4år), svømmekurs for barn (5-12år), ungdomskurs (13-16år), voksenkurs og kvinnekurs. Vi benytter basseng ved flere skoler i Skedsmo kommune på Nedre Romerike. Åsenhagen skole, Sten-Tærud skole, Skedsmotun behandlingssenter (Skedsmokorset), Sagdalen skole, Frydenlund skole (Strømmen), Vigernes skole, Volla skole (Lillestrøm), Skjetten skole. Vi har også kurs i Enebakk kommune, på Enebakk ungdomsskole.
 

Barnekursene fra 5år er delt inn i nivåer fra vanntilvenning og opp til de mestrer alle 4 svømmeartene crawl, rygg, bryst og butterfly. Det er viktig at et barn mester ferdighetene godt før de går videre til neste kurs. Kursene er bygd opp etter Norges svømmeskoles plan for riktig svømmeopplæring, slik at barna lærer de grunnleggende ferdighetene dykking og flyting, før de lærer gli og fremdrift.

 
Når en kursdeltaker har fullført et kurs vil han/hun få fortrinnsrett videre på neste kurs.

Norges Svømmeskole:

Babysvømming

Småbarnssvømming

Hval - dykking 

Skilpadde - flyting 

Pingvin - gli/fremdrift (crawlbenspark) 

Selungen - fremdrift (armtak crawl/rygg) 

Sel - teknikk crawl/rygg 

Sjøløve - bryst 

Delfin - butterfly 

Hai - alle de 4 svømmeartene

Ungdom - nybegynner og videregående

Voksne - nybegynner og videregående

Vi tilbyr svømmekurs for barn på Nedre Romerike i Skedsmo, Enebakk og Lørenskog kommune og følgende bassenger: Skjetten, Åsenhagen, Sten-Tærud, Skedsmotun, Sagdalen, Frydenlund, Vigernes og Rolvsrud. 
 

Svømmekurs i Skjetten Svømming

For flyt og fremdrift på Romerike i  Skedsmo, Enebakk og Lørenskog kommune.

Skjetten Svømming tilbyr mange ulike svømmekurs. Vi har svømmekurs for Baby, Småbarn, Barn, Ungdom, Voksne. Her er et utvalg av våre tilbud:

Betingelser for deltakelsen på svømmekurs

Nivåvelger'n

Babysvømming

Småbarnssvømming

Barnekurs

Tilrettelagte kurs

Ungdomskurs

Voksenkurs

Varmtvannsgymnastikk

Vanngymnastikk

Førstehjelp / HLR

SSK Skjetten Svømming ønsker at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foreldrenes økonomiske evne. Det vil være mulig å søke klubben om fritak for kurs- eller treningsavgift. Ta kontakt med din trener,  eventuelt daglig leder på epost (svomming@ssk.no). 

 

Marcelskjetten 2015-11-25 11:15:10

Allidrett

Allidrett er et lekbetont tilbud til de yngste barna fra 4 år. Her skal vi presentere barna for ulike aktiviteter og gi positive opplevelser i deres første møte med idrett.

 

Vi legger vekt på læring gjennom lek, mestringsfølelse, allsidighet og ivaretagelse av barnas motoriske egenskaper i et mangfoldig og inkluderende miljø.

 

Gjennom dette ønsker vi å motivere flere til å begynne med idrett og til å fortsette med fysisk aktivitet utover barneårene, jf Norges Idrettsforbund.

 

Oppstart:         Januar 2016

Sted:                Vigernes Skole i Lillestrøm

Tid:                  Søndager kl.16

Påmelding:      

Gruppe 1:        4 til 6 år

 

Vi forutsetter at foreldrene bidra minst en gang ila våren med å planlegge og gjennomføre en aktivitet.

 

Aktiviteter: Svømming, ballaktiviteter i vann, ski/aking, ballaktiviteter i gymsalen, turn, orientering, sykkelturer.