Småbarnssvømming

Småbarnsvømming 2-6år skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnas premisser. Målet er at barna blir trygge i vannet. Vi leker inn dykking, hopp, stup, ”svømming” og elementær selvberging etter hvert. Kurset bygger videre på babysvømming som er for barn opp til 2 år, men det er ingen forutsetning at man tidligere har deltatt på babysvømming eller har vært spesielt flittig til å oppsøke svømmehallen på egenhånd.
 
Kursene deles inn etter alder fra 2-4år. Når barna fyller 5år deler vi også inn etter ferdigheter: 
Nivå 1: Nybegynnerkurs for barn 4-6år. Kurset passer for barn som trenger å bli trygge i og under vann, og lære seg å flyte selvstendig på mage og rygg.
Nivå 2: Svømmekurs for barn 4-6år. Kurset passer for barn er trygge i og under vann, som kan flyte selvstendig på mage og rygg. 
 
For påmelding til småbarnssvømming gå inn på TryggiVann.no
 
Vi tilbyr småbarnssvømming i følgende bassenger på Nedre Romerike: Skjetten, Åsenhagen, Skedsmotun, Frydenlund, Vigernes.